Trysky kuželový střik - Průmyslové trysky

MENU
Logo trysky
MENU
Přejít na obsah
trysky bete s kuželovým střikem
 

Trysky pro kuželový střik

 

Trysky se střikem ve tvaru plného kužele

Trysky se střikem ve tvaru plného kužele se používají k rovnoměrnému rozprostření kapaliny na povrchu. Jsou vhodné pro aplikace, kde je důležité, aby kapalina pokrývala povrch rovnoměrně a bez ztrát.. Bete dodává 4 základní typy konstrukce pro tento typ postřiku, axiální, tangenciální vířící, spirální a atomizační (rozprašovací).


Axiální vířicí trysky s plným kuželem

díky této konstrukci trysky se proud kapaliny ve vířivé komoře roztočí. Vlivem odstředivé síly a tlaku se kapalina rozbíjí na kapičky, výstup s otvoru trysky mění kapalinu na plný kužel.
Dodáváme celou řadu různých axiálních trysek s různými funkcemi, podrobnější informace o tryskách s plným kuželem získáte níže.

Tangenciální vířící trysky

Vzhledem k jejich pravoúhlé konstrukci je tok kapaliny přiveden do trysky která má vyosený vstup a již pod úhlem vstupuje do vířivé komory kde se kapalina uvede do rotace, tryska je bez vnitřních přepážek a je odolnější proti zanesení a ucpání oproti axiálním tryskám, používá se také jako alternativa axiálních trysek z důvodu prostorového umístění.
Princip funkce vírové trysky

Níže jsou uvedeny informace s parametry jednotlivých trysek s plným kuželem
Úhel rozstřiku:
43-94°
Rozsah průtoku:
0,29-65l
vlastnosti:
Rovnoměrné pokrytí postřikované plochy, vnitřní lopatky ve tvaru S
Kuželový střik, plný kužel
     
Úhel rozstřiku:
86-120°
Rozsah průtoku:
0,57-63,3l
vlastnosti:
Odolná proti ucpání, jedinečné vnitřní lopatky ve tvaru S umožňují volný průchod částic. Střední-hrubé kapky
Plný kužel střiku
     
Úhel rozstřiku:
15-30°
Rozsah průtoku:
1,3-510l
vlastnosti:
Vysoká rychlost proudu,úzký úhel střiku, hrubé kapky
Kuželový střik
     
   
   Další katalogové listy připrajujeme
   
  
   
   
Návrat na obsah