Trysky dutý kužel - Průmyslové trysky

MENU
Logo trysky
MENU
Přejít na obsah
Dytý kužel střiku
    

Trysky s rozstřikem ve tvaru dutého kužele


dutý kužel se vyznačuje velkou koncentrací jemných kapiček po obvodu rozprášeného kužele. Uvnitř kónického kužele nedopadají téměř žádné kapičky, lze s nimi dosáhnout velkých stříkacích úhlů. Proud je soustředěný na vnější hranu prstence. Toto provedení trysek nabízí vyšší výkony než ostatní trysky se stejným provozním tlakem. Trysky se používají pro jejich účinnost v chlazení, pro čištění plynů a zvlhčování vzduchu. Existují tři typy trysek, které mohou produkovat dutý kužel - axiální, spirální, tangenciální.
Ukázka rozstřiku ve tvaru dutého kužele
    

Tangenciální vířící trysky s dutým kuželem

Jsou ideální pro aplikace s omezeným prostorem, protože mají pravoúhlý tvar, který umožňuje jejich instalaci do úzkých nebo rohových prostor.

Tangenciální vířivé trysky s dutým kuželem rozstřiku jsou speciálním typem trysek, které se vyznačují následujícími vlastnostmi:
 • Tangenciální vstup kapaliny: Kapalina vstupuje do trysky šikmo, což způsobuje její rotaci.
 • Vířivá komora: Kapalina se v komoře dále roztáčí, což vede k jejímu homogennímu rozdělení.
 • Dutý kuželový výstup: Kapalina vystupuje z trysky v podobě dutého kužele.

Princip fungování:
 • Uvnitř trysky kapalina prochází šikmo vrtaným otvorem do komory. V komoře se kapalina roztáčí a na výstupu z trysky dochází vlivem odstředivé síly k roztočení kapaliny, která se formuje do tvaru dutého kužele.

Výhody:
 • Jsou odolné proti zanášení nečistotami. Konstrukce trysky zabraňuje tomu, aby se v ní hromadily nečistoty, což snižuje riziko ucpání.
 • Mají kompaktní design. Pravoúhlý tvar trysky umožňuje její instalaci do úzkých nebo rohových prostor.
 • Dosahují velkých stříkacích úhlů. Odstředivá síla umožňuje trysce rozprašovat kapalinu do širokého úhlu.
 • Mají vysoký výkon. Trysky s dutým kuželem jsou účinné při rozptylu kapalin, což je činí ideálními pro řadu aplikací.

Použití tangenciálních vířivých trysek s dutým kuželem:
 • Chlazení
 • Čištění plynů a kapalin
 • Zvlhčování vzduchu
 • Zpracování potravin a nápojů
 • Povrchové úpravy.


Spirální trysky s dutým kuželem

Princip funkce této konstrukce trysky je zobrazen na obrázku, vytváří dutý kužel s nejmenší velikostí kapiček za jakéhokoliv přímého tlaku. Velkou výhodou této konstrukce je odolnost proti ucpání případné nečistoty snadno projdou, umožňuje širší rozsah kapaliny, tyto trysky se vyrábí v konfiguraci i pro plný kužel.

Dutý kužel střiku

Axiální vířící trysky s dutým kuželem

Tryska je konstruována tak, že se kapalina ve vířivé komoře roztočí pomocí zkosených náběhů, výsledná turbulence rozdělí kapalinu do kapiček, které se díky odstředivé síle a tlaku na výstupu z trysky oddělí do tvaru dutého kužele. Tento styl provedení může být použit k vytvoření plného kužele, záleží na geometrii vířivé komory.
Víření dutý kužel střiku
Kategorie je v přípravě
    

Níže jsou uvedeny parametry trysek s dutým kuželem

Úhel rozstřiku:
15/20/30°
Rozsah průtoku:
23,1 - 4660l/min.
vlastnosti:
Úzký úhel střiku, vysoká rychlost střiku, dostupné i v plastovém provedení, postřik je extrémně hrubý a silný.
Dutý kužel střik
     
    
   

  
Návrat na obsah