Ejektorové (míchací) trysky - Průmyslové trysky

MENU
Logo trysky
MENU
Přejít na obsah
Míchací trysky
   

Princip a použití ejektorových trysek

Ejektorové (míchací) trysky pracují na principu Venturiho efektu. Na vstupu do trysky je zúžení díky kterému se zvýší rychlost kapaliny, tím je využita kinetická energie proudu kapaliny vycházející z trysky přímo do ústí hrdla ejektorové trysky, otvory mezi hrdlem trysky a ústím hrdla trysky je okolní kapalina vtahována přibližně v poměru 1:4. Aplikace těchto trysek umožňuje použití čerpadel s nižšími výkony pro oběh kapaliny ve velkých nádržích. Díky tomuto principu trysky umožňují čerpadlům s nižším výkonem udržovat oběh velké nádrže a zesílit míchací schopnosti čerpadla.

Tyto trysky poskytují efektivní způsob jak míchat kapaliny v otevřených nebo uzavřených nádržích, zvládnou kapaliny různých vizkozit, včetně kalů a suspenzí. Míchání pomocí ejektorových trysek se používá také při prevenci oddělování nesmísitelných kapalin i proti rozvrstvení kapalin. Ejektorová tryska zabraňuje usazování pevných částic u dna nádrží při nastavení v mírném úhlu směrem ke dnu, v galvanice zajišťuje rovnoměrné proudění chemických roztoků.

Procesy pro které je výhodné použití míchacích trysek:

Fosfátování - míchání fosfátovací lázně, čistící kapaliny, oplach, moření, galvanické pokovování, odstraňování barev, kataforetické vany pro míchání barvy, niklování, kyselé zinkování, chromování atd. Pro zajímavost je možné tyto trysky použít i v nádržích mořských akvárií pro udržení pohybu vody při nižších nákladech na elektrickou energii. V galvanickém průmyslu napomáhají k k rozpouštění anodového materiálu, odvádí vodík pryč od substrátu čímž minimalizuje sníženou kvalitu pokovení. Zvyšují distribuci nanášeného kovu který se dostane rovnoměrně k pokovovanému materiálu, čímž se šetří používané kovy pro pokovování. Mícháním přímo v lázni se redukuje množství výparů nad vanami např. při použití kyseliny sírové.

  
Míchací tryska
  

Dimenzování ejektorů.

Stejně jako všechny trysky mají ejektory rychlost toku, která je úměrná poklesu tlaku přes trysku. Jednoduše stačí porovnat průtok vs. tlakové grafy pro ejektorové trysky.  Čas na rychlosti výměny (cirkulace) kapaliny v nádrži, Průtok vytlačené vody z ejektoru je 5x vyšší než na vstupu do trysky.

Obecná pravidla pro stanovení cirkulace.

  • pro základní cirkulace bez pevných částic postačí 1-3x výměny obsahu celé nádrže za hodinu.
  • pro míchání tekutin s pevnými částicemi pro správné rozptýlení je doporučeno 5-10x výměny celé nádrže za hodinu.
  • pro pokovování a oplach mezi 10-25x za hodinu.
  • pro míchání aplikací mezi 20-120x výměny za hodinu
Jedná se pouze o obecná pravidla, je to vždy dáno specifikem míchaného media.
(parametry průtoků trysek jsou uvedeny na následující stránce)

V následující tabulce je uveden pouze orientační dosah ejektorových trysek

Vstup trysky
0,5 bar
1 bar
2 bary
3 bary
1/4"
0,75 m
1,35 m
2,45 m
3,4 m
1/2"
1,1 m
1,44 m
2,8 m
4,5 m
3/4"
1,3 m
1,9 m
3,3 m
5,1 m
1"
1,8 m
2,9 m
5,1 m
7,2 m
1 1/2"
2,3 m
3,7 m
6,1 m
8,9 m
  

Polohování míchacích trysek

Úhel rozvinutí proudu je okolo 12° a tak tvoří úzký kužel pohybující se kapaliny. V ideálním případě je že proud kapaliny se rozráží o protější stěnu nádrže.
Kapalina z čerpadla se míchá na vstupu do ejektoru, takže by měli být umístěny u dna nádrže a šikmo vzhůru, ale pokud není žádoucí aby se sedimentace usazovala na dně nádrže je dobré ejektory nasměrovat směrem dolů ke dnu. V takových případech by měl být dosah proudu o polovinu menší. Pokud dochází k vytváření slepých míst v nádrži, je nutno ejektory doplnit.

míchání lázní
Míchací tryska
Míchací trysky
Míchání lázní
    


     
Návrat na obsah