Atomizační trysky - Průmyslové trysky

MENU
Logo trysky
MENU
Přejít na obsah
Rozprašovací trysky
    

Atomizační trysky


mají mnoho jedinečných stříkacích vlastností proto potřebují vlastní sekci.
U klasických hydraulických trysek je kapalina rozdělena (rozprášena) na kapičky buď dopadem na povrch, nebo pomocí střižné síly způsobené průchodem přes výstupní otvor trysky. V obou případech energie potřebná pro rozprašování pochází z potenciální energie samotné kapaliny.
U vzduchem rozprašovaných trysek je jako druhé médium použit tlakový vzduch (nebo jiný plyn). Tlak stlačeného plynu způsobí, že se kapalina rozpadne na jemný sprej ve tvaru plného kužele a to buď při směšování vzduchu interně přímo v těle trysky, nebo externě mimo trysku viz obrázek. To znamená že energie potřebná pro atomizaci není závislá tlaku kapaliny, tímto způsobem se nechá produkovat velmi jemný postřik při nízkých tlacích kapaliny.

Atomizační (rozprašovací) trysky

mohou být nakonfigurovány tak aby distribuovali plochý, dutý nebo plný kužel střiku
Systém je modulární a skládá se z:


- těla
- rozprašovací hlavy
- ovládacího šroubu
- uzavíracího mechanismu
Tvar střiku je možno zaměnit tlakem vzduchu a vyměnitelnou rozprašovací hlavou, více je uvedeno zde (anglicky).

Interní a externí směšování kapaliny s plynem

Rozprašovací trysky interní směšování

Atomizační tryska s dutým kuželem střiku

Rozprašovací tryska dutý kužel
   

SA rozprašovací tryska s velkým průtokem

Řez rozprašovací tryskou
   

Atomizační tryska s plným kuželem střiku

Rozprašovací tryska s interním směšováním
SA rozprašovací tryska s velkým průtokem
spirálová třístupňová tryska je schopna distribuovat až 80 litrů kapaliny za minutu velmi jemně rozprášeného spreje, tento průtok je výrazně vyšší než u standardních atomizačních trysek, může být použit pro aplikace při chlazení plynů.

Řízený postřik
řada trysek SAM představuje to nejlepší z řízeného postřikování, na rozdíl od běžných rozprašovacích trysek jsou použity dva přívody stlačeného vzduchu, první řídí tvar a druhý atomizaci stříkaného profilu. Oba přívody jsou na sobě nezávislé. Bez změny tlaku kapaliny lze pomocí stlačeného vzduchu měnit tvar a úrověň postřiku.
Další kontroly může být dosaženo přerušením přívodu tlakového vzduchu. Pro dosažení rychlého přerušení postřiku je aplikace trysky propojena s vhodným řídícím systémem, mohou být trysky uzavírány i několikrát za vteřinu, to umožňuje velmi přesné stříkání. SAM trysky se nasazují tam kde je zapotřebí přesného stříkání - například ve farmaceutickém průmyslu na vytváření mikro povlaku na tabletách.
   
   
 

Níže jsou uvedeny parametry jednotlivých atomizačních trysek

Kategorie se připravuje
Úhel rozstřiku:
20 - 90°
Rozsah průtoku:
2-80l/min.
vlastnosti:
Vysoký průtok jemně rozprášeného postřiku např. pro chlazení plynu.
Atomizační tryska BETE
     

Tryska typ

   
   
 
  
Návrat na obsah